Vaadimme: Yhdyskuntatekniikka


 

VESIHUOLTOPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESSÄ TEHTÄVÄ RAKENNEMUUTOS

 • Kasvattamalla organisaatioiden hallinnollista yksikkökokoa toimintavarmuuden
  parantamiseksi, osaamisen vahvistamiseksi, investointimahdollisuuksien ja muiden
  taloudellisten toimintaedellytysten parantamiseksi.
 • Järjestelmien riittävä saneeraustaso ja oikea kohdentaminen on varmistettava.
 • Parantamalla kuntotiedon määrää ja laatua.
 • Hyödyntämällä päätöksenteossa järjestelmiin kytkeytyviä monipuolisia
  tietovarantoja.
 • Laatimalla verkostoille pitkäjänteiset saneeraus- ja investointiohjelmat.

YHTEISTYÖTÄ LISÄTTÄVÄ KAIKILLA TASOILLA

 • Rohkaisemalla kuntien eri toimialoja etsimään synergiahyötyjä.
 • Viestimällä käyttäjiä palveluista ja niiden häiriöistä avoimesti.

TEKNISTEN PERUSPALVELUIDEN TUOTTAMAA TIETOA HYÖDYNNETTÄVÄ
NYKYISTÄ PAREMMIN

 • Vakiomalla tiedon siirto- ja arkistointistandardit.
 • Avaamalla rajapinnat ja tarjoamalla tietoa vapaaseen käyttöön.

KIERRÄTYSTÄ EDISTETTÄVÄ

 • Tekemällä selvitys kustannustehokkaista keinoista, joilla kierrätystavoitteet
  saavutetaan.