Vaadimme: Rakennukset


 

RAKENNUSTEN ELINKAARTA VAIVAAVAT LAATUONGELMAT RATKAISTAVA

 • Selvittämällä havaittujen ongelmien juurisyyt ja ratkaisemalla ne.
 • Panostamalla alan tutkimus- ja kehitystoimintaan.
 • Vahvistamalla kaikkien osapuolten osaamispohjaa ja lisäämällä alan koulutusta.
 • Lisäämällä neuvontapalveluja kertarakennuttajille.
 • Soveltamalla monipuolisesti käyttäjälähtöisiä yhteistoimintamalleja, kuten alliansseja.

RAKENNUSTEN HOIDOSTA JA KUNNOSSAPIDOSTA HUOLEHDITTAVA
JA KORJAUKSET TEHTÄVÄ SUUNNITELMALLISESTI

 • Laatimalla kiinteistönpitokirja osana suunnitteluprosessia ja käyttämällä sitä koko rakennuksen
  elinkaaren aikaisena toimintajärjestelmänä.
 • Soveltamalla kuntien rakennusten hallintaan elinkaariajattelua investointi- ja käyttökustannuspohjaisen
  budjetoinnin sijaan.
 • Parantamalla korjaushankkeiden taloudellisia edellytyksiä sovittelemalla kuntien perimiä
  kehittämiskorvauksia.
 • Laatimalla pientaloille soveltuva ryhmäkorjausmalli sekä tarjoamalla muita yksityisasiakkaille soveltuvia
  kunnossapito- ja korjauspalveluita.

TYHJÄT TILAT JA AUTIOITUVAT ALUEET OTETTAVA HALLINTAAN

 • Selvittämällä taantuvien alueiden rakennuskanta ja sen kehittämismahdollisuudet.
 • Luomalla alustoja, joilla tilojen omistajat ja potentiaaliset käyttäjät kohtaavat.

VIRANOMAISPROSESSEJA SUJUVOITETTAVA JA PALVELUT SIIRRETTÄVÄ SÄHKÖISIKSI

 • Helpottamalla poikkeuslupien saamista ja nopeuttamalla kaavamuutosten käsittelyä.
 • Mahdollistamalla kokonaan sähköinen lupaprosessi tietomallipohjaisesti.
 • Laatimalla virtuaalisia kaupunkimalleja kuntien viranomaispalveluiden alustoiksi ja tietolähteiksi.

DIGITAALISIA RATKAISUJA JA UUTTA TEKNOLOGIAA OTETTAVA KÄYTTÖÖN
ENNAKKOLUULOTTOMASTI JA KATTAVASTI

 • Huolehtimalla hankkeissa eri suunnittelualojen tietomallien yhdistämisestä.
 • Laajentamalla tietomallien käyttöä rakennuksen koko elinkaarelle niin, että se hyödyttää käytön,
  kunnossapidon ja korjausten tarpeita.
 • Hyödyntämällä suunnitelmien arvioinnissa ja kehittämisessä rikastetun ja laajennetun todellisuuden
  mahdollisuuksia.
 • Soveltamalla rakennustuotannossa tietomalleja, koneohjausta, robotiikkaa sekä muita uusia sovelluksia
  ja teknologioita.
 • Ottamalla rakennusten sisäolosuhteiden hallinnassa ja ohjauksessa käyttöön etäluettavaa
  sensoriteknologiaa ja oppivia järjestelmiä.
 • Kehittämällä uusia kuluttajille suunnattuja palveluita ja sovelluksia.