Uudisrakentamisen laatu on yleisesti hyvää ja vilkkaan korjausrakentamisen myötä olemassa olevan rakennuskannan ominaisuudet ovat parantuneet. Rakennuskannan ylläpitoon käytettävien resurssien määrä ja ammattimaisuus vaihtelevat kuitenkin edelleen paljon, mikä näkyy rakennuskannan kunnon eriytymisenä. Myöskään rakennusten elinkaarta vaivaavia laatuongelmia ei ole saatu toistaiseksi ratkaistua, joten kokonaisuuden arvosana säilyy ennallaan.