DIGITAALISET RATKAISUT

Tieto-omaisuus tuottamaan

 

Digitaaliset ratkaisut tarvitsevat toimiakseen tietoa. Arvokasta tieto-omaisuutta kartuttavat eri tahot viranomaisista automaattisiin sensoreihin. Uudet palvelut perustuvat yhä useammin suurten tietomassojen käsittelyyn tai reaaliaikaisen tiedon hyödyntämiseen. Tietomäärien kasvaessa tiedonsiirto- ja tallennuskapasiteetin riittävyys ja luotettavuus korostuvat. Rajapintojen avoimuus ja datan jakaminen ovat avainasemassa markkinaehtoiselle sovellus- ja palvelukehitykselle.

Yhteiskunnan teknologinen murros ja siihen kiinteästi liittyvä toimintojen ja palvelujen digitalisoituminen ovat edenneet nopeasti. Syitä tähän ovat älylaitteiden yleistyminen, tietoliikenneverkkojen kapasiteetin kasvu sekä erilaisten sovellusten ja pilvipalveluiden tarjonnan lisääntyminen. Muutos ja uudet ilmiöt ovat tuoneet mukanaan jatkuvasti kehittyvän käsitteistön – muun muassa kyberturvallisuus, big data, pilvipalvelut, asioiden internet IoT, 5G, laajennettu todellisuus ja koneoppiminen ovat esimerkkejä termeistä, jotka ovat tulleet tutuiksi myös kiinteistö- ja rakennusalalla.

Itse digitalisaatiolla ei ole vielä vakiintunutta yksiselitteistä määritelmää, mutta ymmärrys sen sisällöstä on jatkuvasti laajentunut. Teknisesti sillä käsitetään digitaaliteknologian liittämistä osaksi jokapäiväistä elämään digitoimalla kuvaa, ääntä, dokumentteja tai signaaleja – suppeimmillaan digitalisaatio on siis tiedon muuttamista digitaaliseen muotoon.

Teknologisesti digitalisaatiolla tarkoitetaan yleistä kehitystä, jonka myötä digitaalisten sovellusten ja internetin käyttö on laajentunut. Erityisesti verkkoihin liitettyjen laitteiden ja koneiden määrä kasvaa nopeasti sekä yrityksissä että kodeissa. Tässä ns. esineiden tai asioiden internetissä (englanniksi Internet of Things, lyhenteenä IoT) arvioidaan tällä hetkellä olevan noin viisi miljardia laitetta. Valtaosan niistä muodostavat verkon yli ohjattavat ja seurattavat teollisuuden automaatiojärjestelmät ja robotit, mutta myös kotien uusissa taloteknisissä järjestelmissä sekä media- ja viihdelaitteissa on lähes poikkeuksetta verkkoliityntämahdollisuus. Laitteiden määrän on ennakoitu kasvavan globaalisti vähintään 20 miljardiin vuoteen 2020 mennessä.

 

Lue digitaaliset ratkaisut -paneelin koko raportti:

ROTI_2017_Paneelit_DIGI